Smluvní podmínky

Odesláním objednávky vzniká smlouva o dílo na poskytnutí služby přepisu soukromého videozáznamu na DVD. Vzájemný vztah a právní poměr mezi Zhotovitelem (Ing. Petr Soukup, Českobrodská 574, 19011, Praha9 ) a Zákazníkem se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

 • Ochrana dat

 • Zákazník ručí za to, že přepisem videozáznamu z jeho videokazet na DVD nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohli vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

  Podrobný dokument o ochraně dat naleznete zde

 • Kompatibilita s DVD video formátem

 • Zákazník je srozuměn s tím, že výstupem služby je DVD-R médium o kapacitě 4,7 GB ve formátu DVD video (více o tomto a zpracovávaných formátech naleznete zde). Funkčnost tohoto média je garantována na 95% stolních DVD přehrávačích. Výjimku mohou být přehrávače s vadnou DVD mechanikou (slabý laser), nebo velmi staré neznačkové přehrávače s nedostatečným SW vybavením neodpovídající DVD video standardu. K problémům s přehráváním může dojít též na počítačích vinou nesprávné instalace SW k přehrávání formátu DVD video (kodeky, přehrávač). Zhotovitel nebere zodpovědnost za stav instalací v klientově počítači a toto nemůže být důvodem k reklamaci. Důvodem k úspěšné reklamaci může být pouze nefunkčnost média na referenčním zařízení prodávajícího.

 • Kvalita převodu

 • Na jedno DVD 4.7 GB se vejde až 1 hodina video záznamu v nejvyšší kvalitě (datový tok na DVD je téměř 10 Mbit/sec. – vhodné zejména pro digitální formáty např. Digital8), nebo až 2 hodiny ve střední kvalitě (VHS kvalita). Standardně pro záznamy kratší než 60 min. volíme první variantu nejvyšší kvality, pro plné využití kapacity DVD. Pro VHS záznamy do 120 min. volíme střední kvalitu – plně dostačující pro VHS formát. Záznamy nad 120 min. nahráváme na jedno DVD pouze na výslovné přání zákazníka a negarantujeme tak výslednou kvalitu převodu. V tomto případě preferujeme uložení na více DVD nosičů dle dohody se zákazníkem.

 • Specifikace objednávky

 • Služba přepisu videonahrávky na DVD zahrnuje převod udané délky videozáznamu z dodané videokazety na DVD-R. Pokud zákazník neuvede délku požadovaného přepisu videozáznamu z jednotlivých kazet ve specifikaci objednávky, má se za to že objednává převod od začátku videokazety do jejího konce.

 • Poškození předaného materiálu

 • V případě poškození předaného materiálu zhotovitelem ručí tento do výše ceny nového materiálu. Za poškození materiálu během transportu mezi Zákazníkem a Zhotovitelem nebere Zhotovitel odpovědnost. Doporučujeme balík pojistit. Na reklamace vzniklé mechanickým poškozením, nevhodným zacházením nebo skladováním média ze strany zákazníka nebude brán zřetel.

  Typické kalkulace:

  Akce:

  od 1.9. 2020 do 22.2.2022
  Při převodu více jak 5 kazet SLEVA 10%
  od 18.2. do 4.3.2013
  Sleva 20% na veškeré služby a sleva na DVD médium 10 Kč
  od 11.12.2012
  Nabízíme dárkové poukázky v hodnotě 1000,- a 500,- Kč

  Nejlevnější digitalizace vašich VHS pokladů